"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

11 October 2011

தடம் மாறும் (அ)நாகரீகம்

நாற்றம் வீசும் (அ)நாகரீகத்தை மனிதன் குரங்குகளிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டானா? அல்லது இதனைப் பிற படைப்புகள் மீதும் திணிக்கின்றானா?


 ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...