"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

22 February 2011

காட்டுத் தீயாக மக்கள் புரட்சி

அரபு பிரதேசத்தில் துனீசியா மக்கள் எழுச்சியினைத் தொடர்ந்து எகிப்து, யெமன், ஓமன், பஹ்ரைன், மொரோக்கோ, ஈரான், சிரியா, லிபியா என அரபுலகம் முழுவதும் மக்கள் எழுச்சி வேகமாகப் பரவி வருகிறது. மொத்தத்தில் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள லிபியா, அல்ஜீரியா, மொராக்கோ, மற்றும் வளைகுடா அரபு நாடுகளான ஜோர்டான், சிரியா, செளதி அரேபியா, ஏமன், எகிப்து, பஹ்ரைன், ஈரான் ஆகிய 10 நாடுகளில் அரசுகளை எதிர்த்து மக்கள் போராட்டம் பரவி உள்ளது. இதில் லிபியா, பஹ்ரைன், ஈரான், ஏமன், ஆகிய நாடுகளில் கலவரம் மோசமாக வெடித்துள்ளது. செளதி அரேபியாவில் சிறிய அளவில் போராட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹியா வளாகம்)
அரபு பிரதேசத்தில் துனீசியா மக்கள் எழுச்சியினைத் தொடர்ந்து எகிப்து, யெமன், ஓமன், பஹ்ரைன், மொரோக்கோ, ஈரான், சிரியா, லிபியா என அரபுலகம் முழுவதும் மக்கள் எழுச்சி வேகமாகப் பரவி வருகிறது. மொத்தத்தில் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள லிபியா, அல்ஜீரியா, மொராக்கோ, மற்றும் வளைகுடா அரபு நாடுகளான ஜோர்டான், சிரியா, செளதி அரேபியா, ஏமன், எகிப்து, பஹ்ரைன், ஈரான் ஆகிய 10 நாடுகளில் அரசுகளை எதிர்த்து மக்கள் போராட்டம் பரவி உள்ளது. இதில் லிபியா, பஹ்ரைன், ஈரான், ஏமன், ஆகிய நாடுகளில் கலவரம் மோசமாக வெடித்துள்ளது. செளதி அரேபியாவில் சிறிய அளவில் போராட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹியா வளாகம்)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...