"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

16 January 2015

சார்லி ஹெப்தே தாக்குதல் பற்றி போப் பிரான்சிஸ்


பாரிஸில் இடம்பெற்ற சார்லி ஹெப்தே தாக்குதலில் 12 பேர் கொல்லப்பட்டது பற்றி பிலிப்பைன்ஸ் ந்திருந்த போப் பிரான்சிஸ்  அவர்களிடம் நிருபர்கள் கேள்வி கேட்டபோது அவர்கள் எதிர்பார்த்ததற்கு மாற்றமாக இருந்தது போப் அவர்களின் அதிரடிப் பதில்கள்.
முகநூலிலிருந்து...

பாரிஸில் இடம்பெற்ற சார்லி ஹெப்தே தாக்குதலில் 12 பேர் கொல்லப்பட்டது பற்றி பிலிப்பைன்ஸ் ந்திருந்த போப் பிரான்சிஸ்  அவர்களிடம் நிருபர்கள் கேள்வி கேட்டபோது அவர்கள் எதிர்பார்த்ததற்கு மாற்றமாக இருந்தது போப் அவர்களின் அதிரடிப் பதில்கள்.
முகநூலிலிருந்து...

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...