"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

06 January 2013

18 அடி நீளமான பயங்கர அனகொண்டா


Most people trekking through the jungle would turn tail and run a mile the opposite direction if they came face to face with a giant anaconda. But not Niall McCann. Like a real-life Indiana Jones he decided instead to do battle with the beast - something he said was a lifetime's ambition. The adventurer, who has rowed the Atlantic and trekked across Greenland's Polar Ice Cap, pounced on the 18ft-long jungle giant, which weighed around 100kg and had a girth of 27ins.

ஈமெயிலில் கிடைத்த புகைப்படங்கள்
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

Most people trekking through the jungle would turn tail and run a mile the opposite direction if they came face to face with a giant anaconda. But not Niall McCann. Like a real-life Indiana Jones he decided instead to do battle with the beast - something he said was a lifetime's ambition. The adventurer, who has rowed the Atlantic and trekked across Greenland's Polar Ice Cap, pounced on the 18ft-long jungle giant, which weighed around 100kg and had a girth of 27ins.

ஈமெயிலில் கிடைத்த புகைப்படங்கள்
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...