"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

24 November 2011

எகிரிச் செல்லும் முஸ்லிம்களின் சனத்தொகை


உலக மக்கள் தொகை 7 பில்லியன்களாக அதிகரித்திருக்கும் வேலை உலகளவில் முஸ்லிம்களின் சனத்தொகையும் பெருகிக்கொண்டே செல்வதாக அமெரிக்க ஆய்வொன்று சுட்டிக்காட்டுகின்றது. அதிலும் பெரும்பான்மை முஸ்லிம்களைக்கொண்ட நாடாக விளங்கும் இந்தோனேசியாவை முந்திக்கொண்டு அந்த இடத்தைப் பாகிஸ்தான் பிடிக்கவுள்ளதாகவும் மேற்படி ஆய்வு குறிப்பிடுகின்றது.


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உலக மக்கள் தொகை 7 பில்லியன்களாக அதிகரித்திருக்கும் வேலை உலகளவில் முஸ்லிம்களின் சனத்தொகையும் பெருகிக்கொண்டே செல்வதாக அமெரிக்க ஆய்வொன்று சுட்டிக்காட்டுகின்றது. அதிலும் பெரும்பான்மை முஸ்லிம்களைக்கொண்ட நாடாக விளங்கும் இந்தோனேசியாவை முந்திக்கொண்டு அந்த இடத்தைப் பாகிஸ்தான் பிடிக்கவுள்ளதாகவும் மேற்படி ஆய்வு குறிப்பிடுகின்றது.


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...