"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

28 June 2015

புகைப்படக் கலைஞர்களின் வாழ்க்கையின் பின்னால்


அல்லாஹ் திருமறையில் அவனது பல்வேறு படைப்புகளைப் பற்றியும் கூறியிருப்பது அது பற்றி ஆராய்ந்து அவனது வல்லமைகளையும் படைப்பாற்றலையும் விளங்கிக்கொள்ளவேண்டும் என்பதற்காகத்தான். ஆனால் எம்மவர்கள் அல்குர்ஆனை வெறுமனே பாராயணம் செய்துவிட்டு மூடிவிடுகின்றார்கள் அது பற்றி சற்றேனும் சிந்திக்காதவர்களாய்.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

அல்லாஹ் திருமறையில் அவனது பல்வேறு படைப்புகளைப் பற்றியும் கூறியிருப்பது அது பற்றி ஆராய்ந்து அவனது வல்லமைகளையும் படைப்பாற்றலையும் விளங்கிக்கொள்ளவேண்டும் என்பதற்காகத்தான். ஆனால் எம்மவர்கள் அல்குர்ஆனை வெறுமனே பாராயணம் செய்துவிட்டு மூடிவிடுகின்றார்கள் அது பற்றி சற்றேனும் சிந்திக்காதவர்களாய்.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...