"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

27 July 2011

இராப் பொழுதின் இதமும் இனிமையும்

அல்லாஹ் கூறுகின்றான். "இறவை நாம் உங்களுக்கு ஆடையாக ஆக்கினோம்" (அல்குர்ஆன்-அந்நபஃ:10)


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

1 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...