"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

23 August 2011

காலநிலை மாற்றமும் தோல்வியுறும் மாநாடுகளும்

அண்மைக் காலமாக என்றுமில்லாதவாறு சர்வதேச ரீதியில் அவதானத்திற்குற்பட்டு, பேசப்பட்டு வருகின்ற ஒரு முக்கிய விடயம்தான் காலநிலையும் காலநிலை மாற்றமும். அதிகூடிய வெப்பமும் கடுமையான வறட்சியும் அதனைத் தொடர்ந்து பனிப் பொழிவும் அடை மழையும் திடீர் வெள்ளமும் என மனிதன் படாத பாடு பட்டுக்கொண்டிருக்கின்றான். காநிலைக்கென்று இயற்கையிடம் முன்பெல்லாம் ஒரு ஒழுங்கு (Schedule) இருந்து வந்தது. ஆனால் அது தற்போது குழம்பிப்போய் எதிர்பார்க்காத விதத்தில் ஏதாவதொன்று நடந்துவிடுகின்றது. ஒரு அணர்த்தத்திலிருந்து சுதாகரித்துக்கொண்டு எழுவதற்குள் இன்னுமொரு பேரணர்த்தம் வந்து உண்டு இல்லை என்று பண்ணிவிடுகின்றது. மரத்திலிருந்து வீழ்ந்தவனை மாடு குத்துவதுபோல.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)
அண்மைக் காலமாக என்றுமில்லாதவாறு சர்வதேச ரீதியில் அவதானத்திற்குற்பட்டு, பேசப்பட்டு வருகின்ற ஒரு முக்கிய விடயம்தான் காலநிலையும் காலநிலை மாற்றமும். அதிகூடிய வெப்பமும் கடுமையான வறட்சியும் அதனைத் தொடர்ந்து பனிப் பொழிவும் அடை மழையும் திடீர் வெள்ளமும் என மனிதன் படாத பாடு பட்டுக்கொண்டிருக்கின்றான். காநிலைக்கென்று இயற்கையிடம் முன்பெல்லாம் ஒரு ஒழுங்கு (Schedule) இருந்து வந்தது. ஆனால் அது தற்போது குழம்பிப்போய் எதிர்பார்க்காத விதத்தில் ஏதாவதொன்று நடந்துவிடுகின்றது. ஒரு அணர்த்தத்திலிருந்து சுதாகரித்துக்கொண்டு எழுவதற்குள் இன்னுமொரு பேரணர்த்தம் வந்து உண்டு இல்லை என்று பண்ணிவிடுகின்றது. மரத்திலிருந்து வீழ்ந்தவனை மாடு குத்துவதுபோல.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

1 comments:

Anonymous said...

pharmacy reviews epainmedsglobal http://sundrugstore.net/catalogue/z.htm womack army pharmacy

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...