"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

17 July 2015

ஈத் பெருநாள் வாழ்த்துக்கள்

அண்பு வாசகர்கள் அனைவருக்கும் புனித ஈதுப் பெருநாள் நல் வாழ்த்துக்கள். ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)
அண்பு வாசகர்கள் அனைவருக்கும் புனித ஈதுப் பெருநாள் நல் வாழ்த்துக்கள். ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...