"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

24 February 2012

சிறுவர் துஷ்பிரயோகத்தில் ஈடுபடும் மத போதகர்கள்


ஆயிரக்கணக்காண ஹோலண்ட் சிறுவர்கள் 6 தசாப்தங்களாகத் தொடர்ந்தும் பாலியல் துஷ்பிரயோகத்திற்குட்படுத்தப்பட்டு வருவதாக சவுதி அரேபியாவின் ஸபக் என்ற இணையம் BBC யைத் தொட்டும் செய்திவெளியிட்டுள்ளது. இக்குற்றத்தில் 800 கத்தோலிக்க மதப் போதகர்கள் தொடர்புபட்டிருப்பதாகவும் அச்செய்தி குறிப்பிடுகிறது. இந்த இழி செயலை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதில் கத்தோலிக்கப் பொதுச்சபை தோல்வி கண்டுள்ளதாகவும் ஹோலண்டின் தனியார் நிறுவனமொன்று சுட்டியுள்ளது.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி) 

ஆயிரக்கணக்காண ஹோலண்ட் சிறுவர்கள் 6 தசாப்தங்களாகத் தொடர்ந்தும் பாலியல் துஷ்பிரயோகத்திற்குட்படுத்தப்பட்டு வருவதாக சவுதி அரேபியாவின் ஸபக் என்ற இணையம் BBC யைத் தொட்டும் செய்திவெளியிட்டுள்ளது. இக்குற்றத்தில் 800 கத்தோலிக்க மதப் போதகர்கள் தொடர்புபட்டிருப்பதாகவும் அச்செய்தி குறிப்பிடுகிறது. இந்த இழி செயலை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதில் கத்தோலிக்கப் பொதுச்சபை தோல்வி கண்டுள்ளதாகவும் ஹோலண்டின் தனியார் நிறுவனமொன்று சுட்டியுள்ளது.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி) 

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...