"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

08 October 2012

விருத்தசேதனம் செய்யாததால் USAல் பாலியல் நோய்கள் அதிகரிப்பு


அமெரிக்காவில் ஆரம்ப காலங்களில் இருந்ததைவிடவும் தற்போது விருத்தசேதனம் (Circumcision) (கத்னா/சுன்னத்) செய்துகொள்வோரின் எண்ணிக்கை வெகுவாகக் குறைவடைந்துள்ளதாகவும் அதனால் அமெரிக்காவில் பாலியல் தொடர்பான நோய்கள் அதிகரித்துவருவதாகவும் ஜோன் ஹொல்கிங்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் ஓரான் நோபியொன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

அமெரிக்காவில் ஆரம்ப காலங்களில் இருந்ததைவிடவும் தற்போது விருத்தசேதனம் (Circumcision) (கத்னா/சுன்னத்) செய்துகொள்வோரின் எண்ணிக்கை வெகுவாகக் குறைவடைந்துள்ளதாகவும் அதனால் அமெரிக்காவில் பாலியல் தொடர்பான நோய்கள் அதிகரித்துவருவதாகவும் ஜோன் ஹொல்கிங்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் ஓரான் நோபியொன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...