"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

21 December 2010

ஸ்பைனில் ஹிஜாப் அணியத் தடை

ஸ்பைனில் அரச பணியிடங்களிலும் பொதுக் கூடங்களிலும் நகர சபைக் கட்டிடங்களிலும் பொது நிலையங்களிலுமென சுமார் 130 இடங்களில் ஹிஜாப் அணியவோ நிகாப் (முகத்திரை) அணியவோ கூடாதெனத் தடைச்சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இச்சட்டத்திற்கான அங்கீகாரம் கடந்த ஜுலை மாதம் பெறப்பட்டிருப்பினும் முதன் முறையாகக் கடந்த வியாழக்கிழமையே அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
...ஆலிப் அலி...
ஸ்பைனில் அரச பணியிடங்களிலும் பொதுக் கூடங்களிலும் நகர சபைக் கட்டிடங்களிலும் பொது நிலையங்களிலுமென சுமார் 130 இடங்களில் ஹிஜாப் அணியவோ நிகாப் (முகத்திரை) அணியவோ கூடாதெனத் தடைச்சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இச்சட்டத்திற்கான அங்கீகாரம் கடந்த ஜுலை மாதம் பெறப்பட்டிருப்பினும் முதன் முறையாகக் கடந்த வியாழக்கிழமையே அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
...ஆலிப் அலி...

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...