"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

28 August 2011

வர்ணஜாலங்களில் பாம்புகள்

படைப்பாளனின் படைப்பாற்றலை அறிய அவனது படைப்பினங்களில் நாம் பாடம் கற்கவேண்டும்.


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

1 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...