"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

15 May 2012

கொழும்பு நகரில் விபசாரக் கொள்ளையர்கள்


இரவு நேரங்களில் கொழும்பு பஸ்தரிப்பு நிலையங்களில் பஸ்ஸிற்காகக் காத்திருக்கும் பயணிகளை வழிமறித்து கொள்ளையிடும் புதுவகையான கும்பலொன்று இயங்கிவருகின்றது. இரவு பத்து மணி தாண்டியதும் கோட்டை, புறக்கோட்டை மற்றும் குனசிங்ஹ புர போன்ற இடங்களில் இவர்கள் அதிகம் நடமாடுகின்றனர். இராணுவ மற்றும் பொலிஸ் உத்தியோகங்களிலிருந்து விடுமுறையில் வருபவர்களையும் தூர இடங்களுக்குப் பயணிப்பவர்களையும் மடக்குவதற்காக இவர்கள் கையாளும் திட்டம் விபச்சார முறையாகும்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)


இரவு நேரங்களில் கொழும்பு பஸ்தரிப்பு நிலையங்களில் பஸ்ஸிற்காகக் காத்திருக்கும் பயணிகளை வழிமறித்து கொள்ளையிடும் புதுவகையான கும்பலொன்று இயங்கிவருகின்றது. இரவு பத்து மணி தாண்டியதும் கோட்டை, புறக்கோட்டை மற்றும் குனசிங்ஹ புர போன்ற இடங்களில் இவர்கள் அதிகம் நடமாடுகின்றனர். இராணுவ மற்றும் பொலிஸ் உத்தியோகங்களிலிருந்து விடுமுறையில் வருபவர்களையும் தூர இடங்களுக்குப் பயணிப்பவர்களையும் மடக்குவதற்காக இவர்கள் கையாளும் திட்டம் விபச்சார முறையாகும்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...