"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

10 January 2012

இலங்கை குறித்து சில முக்கிய தகவல்கள்

விக்கிலீக்ஸ் வலைதளம் இலங்கை குறித்து வெளியிட்ட சில முக்கிய தகவல்களை Colombo Telegraph இணையச் செய்திச்சேவை அண்மையில் வெளியிட்டுள்ளது. 

1. பஸிலுக்கும் கோதபாயவுக்கும் இடையில் முருகல்...
2. ஊழலில் பஸில். இருமுறை பாடசாலையிலிருந்தும் விலக்கப்பட்டுள்ளார்...
3. ஜனாதிபதித் தோ்தலில் ராஜபக்ஷ வென்றால் நான் 11 வருடமாக முயற்சித்த அனைதையும் அழித்துவிடுவார்...
4. மஹிந்த அவர்கள் கல்விப் பொதுத் தராதர உயர்தர வகுப்பைக்கூட (Advanced Level) பூர்த்திசெய்யவில்லை...

இவை அனைத்தும் Colombo Telegraph இணைய தளத்திலிருந்து பெறப்பட்டவை.
http://colombotelegraph.com/category/wikileaks/
விக்கிலீக்ஸ் வலைதளம் இலங்கை குறித்து வெளியிட்ட சில முக்கிய தகவல்களை Colombo Telegraph இணையச் செய்திச்சேவை அண்மையில் வெளியிட்டுள்ளது. 

1. பஸிலுக்கும் கோதபாயவுக்கும் இடையில் முருகல்...
2. ஊழலில் பஸில். இருமுறை பாடசாலையிலிருந்தும் விலக்கப்பட்டுள்ளார்...
3. ஜனாதிபதித் தோ்தலில் ராஜபக்ஷ வென்றால் நான் 11 வருடமாக முயற்சித்த அனைதையும் அழித்துவிடுவார்...
4. மஹிந்த அவர்கள் கல்விப் பொதுத் தராதர உயர்தர வகுப்பைக்கூட (Advanced Level) பூர்த்திசெய்யவில்லை...

இவை அனைத்தும் Colombo Telegraph இணைய தளத்திலிருந்து பெறப்பட்டவை.
http://colombotelegraph.com/category/wikileaks/

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...