"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

09 November 2011

விக்கிலீக்ஸ் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தம்


அரபுப் புரட்சிக்கு முன்னதாக உலகில் பாரியதொரு புரட்சியை விக்கிலீக்ஸ் இணையதளம் ஏற்படுத்தியிருந்தது. அமெரிக்காவினதும் இன்னும் பல நாடுகளினதும் இராஜதந்திரத் தகவல் பொக்கிஷங்களை இவ்விணையதளம் பிரசுரித்து உலக ஆட்சியாளர்களின் போலி முகங்களை அம்பலப்படுத்திய விடயம் யாவரும் அறிந்ததே!

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

அரபுப் புரட்சிக்கு முன்னதாக உலகில் பாரியதொரு புரட்சியை விக்கிலீக்ஸ் இணையதளம் ஏற்படுத்தியிருந்தது. அமெரிக்காவினதும் இன்னும் பல நாடுகளினதும் இராஜதந்திரத் தகவல் பொக்கிஷங்களை இவ்விணையதளம் பிரசுரித்து உலக ஆட்சியாளர்களின் போலி முகங்களை அம்பலப்படுத்திய விடயம் யாவரும் அறிந்ததே!

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...