"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

06 November 2011

ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் வாழ்த்துக்கள்.

னைருக்கும் னிஜ்ஜுப் பெருநாள் ல்வாழ்த்துக்ள்.


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...