"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

08 November 2011

திருமணத்திற்கு முன்னும் பின்னும்

திருமணத்திற்கு முன்னும் திருமணத்திற்குப் பின்னும் இருவருக்கிடையே நடைபெரும் சிறு உரையாடல்.


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

3 comments:

Anonymous said...

Data Entry வேலைகள் பணம் செலுத்தாமல் இலவசமாக கிடைக்கிறது !

http://bestaffiliatejobs.blogspot.com/2011/07/earn-money-online-by-data-entry-jobs.html

Jamal Muhammad said...

nice conversation...........very good ... carry on......... bro. Aaalif Ali

Anonymous said...

IT IS NOT MATCH TO ALL

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...