"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

26 April 2015

உலகிலேயே Slim ஆன லெப்டொப் - அப்பிள் நிறுவனம் வெளியீடு


அப்பிள் நிறுவனம் என்றும் தனது தனித்துவத்தை எடுத்துக்காட்டும் வித்த்தில் புதுப் புதுப் படைப்புகளை வெளியிட்டுக்கொண்டிருக்கின்றது. அதன் ஒரு அங்கமாக இம்மாதம் (ஏப்ரல்) 10ம் திகதி உலகிலேயே மிகவும் மெலிதான Mac Book Air 2015 லெப்டொப் கணினியை வெளியிட்டுள்ளது. பாவனைக்கும் பயணத்திற்கும் இலகுவான அமைப்பில் மிக மெலிதான வடிவத்தில் கண்கள்ளைக் கவரும் வண்ணத்தில் பல்வேறு சிறப்பம்சங்களையும் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆலிப் அலி(இஸ்லாஹி)

அப்பிள் நிறுவனம் என்றும் தனது தனித்துவத்தை எடுத்துக்காட்டும் வித்த்தில் புதுப் புதுப் படைப்புகளை வெளியிட்டுக்கொண்டிருக்கின்றது. அதன் ஒரு அங்கமாக இம்மாதம் (ஏப்ரல்) 10ம் திகதி உலகிலேயே மிகவும் மெலிதான Mac Book Air 2015 லெப்டொப் கணினியை வெளியிட்டுள்ளது. பாவனைக்கும் பயணத்திற்கும் இலகுவான அமைப்பில் மிக மெலிதான வடிவத்தில் கண்கள்ளைக் கவரும் வண்ணத்தில் பல்வேறு சிறப்பம்சங்களையும் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆலிப் அலி(இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...