"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

15 November 2011

போர்க்களம் கண்டுள்ள இயந்திர ரோபோக்கள்


ஈராக், ஆப்கான் போர்களின் அடுத்த தொடராக தற்போது அமெரிக்காவின் கழுகுப் பார்வை பாகிஸ்தான் யெமன் மீது விழுந்துள்ளது. இப்போர் நடவடிக்கைகளைத் தொடர்வதற்காக ஆளில்லா உளவு விமானங்கள், நவீன ரக தாக்குதல் விமானங்கள், சிப்பாய்களுக்குப் பதிலாக யுத்தம் செய்யும் ரோபோக்கள் என்பவற்றை உருவாக்குவதில் அமெரிக்கத் தேசியப் பாதுகாப்புத் துறை கூடிய கவனம் செலுத்திவருகின்றது.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

ஈராக், ஆப்கான் போர்களின் அடுத்த தொடராக தற்போது அமெரிக்காவின் கழுகுப் பார்வை பாகிஸ்தான் யெமன் மீது விழுந்துள்ளது. இப்போர் நடவடிக்கைகளைத் தொடர்வதற்காக ஆளில்லா உளவு விமானங்கள், நவீன ரக தாக்குதல் விமானங்கள், சிப்பாய்களுக்குப் பதிலாக யுத்தம் செய்யும் ரோபோக்கள் என்பவற்றை உருவாக்குவதில் அமெரிக்கத் தேசியப் பாதுகாப்புத் துறை கூடிய கவனம் செலுத்திவருகின்றது.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...