"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

13 October 2011

இலங்கை முஸ்லிம்கள் பௌத்த மதத்துக்கு ஆபத்தானவர்கள்


 இக்கட்டுரை வடிவில் காணப்படுவதால் அதனை முழுமையாக தரவிறக்கி வாசிக்கவும்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

 இக்கட்டுரை வடிவில் காணப்படுவதால் அதனை முழுமையாக தரவிறக்கி வாசிக்கவும்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...