"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

31 August 2011

தில்லிருந்தா மூக்கத்தொடுங்க...

அன்பர்களே!
உங்களுக்கு தில்லிருந்தா இந்த ஆளுட மூக்க உங்க மௌஸ் பொய்ன்டரால தொட்டு காட்டுங்க பாப்பம்.


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

1 comments:

Anonymous said...

fathima.....
ithuku thillu venuma

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...