"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

08 July 2011

YouTube வீடியோக்களைத் தரவிறக்க

இதோ இலகு முறையில் YouTube வீடியோக்களைத் தரவிறக்கம் செய்துகொள்ள ஒரு மென்பொருள்.  YouTube வீடியோக்களை தரவிறக்க பல மென் பொருட்கள் மற்றும் வலைப் பக்கங்கள் இருந்தாலும்YouTube Downloader HD என்ற இந்த இலவச மென்பொருள் நல்ல தரமானதாகவும்விரைவாக தரவிறக்கம் செய்யும் படியாகவும்பிற வீடியோ வடிவிற்கு மாற்றும் வசதியோடும் இருப்பது எமக்குப் பல வகையிலும் உதவும் என்று நினைக்கின்றேன்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)
இதோ இலகு முறையில் YouTube வீடியோக்களைத் தரவிறக்கம் செய்துகொள்ள ஒரு மென்பொருள்.  YouTube வீடியோக்களை தரவிறக்க பல மென் பொருட்கள் மற்றும் வலைப் பக்கங்கள் இருந்தாலும்YouTube Downloader HD என்ற இந்த இலவச மென்பொருள் நல்ல தரமானதாகவும்விரைவாக தரவிறக்கம் செய்யும் படியாகவும்பிற வீடியோ வடிவிற்கு மாற்றும் வசதியோடும் இருப்பது எமக்குப் பல வகையிலும் உதவும் என்று நினைக்கின்றேன்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...