"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

19 June 2011

Facebook இன் ஆபத்தைத் தவிர்ந்துகொள்ள ஒரு வழி.

Facebook சமீபகாலமாக அனைவராலும் விருப்பத்துடன் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் ஒரு சமூக வலைப்பின்னல் தளமாகும் (Social Network Website). இந்த தளத்தில் உறுப்பினராக உள்ள நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் நிர்வாகியாகஅதிகாரியாக,பணியாளராகமுதலாளியாக அல்லது ஆசிரியராகசமூக சேவகராககுடும்ப பெண்ணாகமாணவனாகமாணவியாக இப்படி ஏதோ ஒருவராக இருக்கலாம்.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)
Facebook சமீபகாலமாக அனைவராலும் விருப்பத்துடன் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் ஒரு சமூக வலைப்பின்னல் தளமாகும் (Social Network Website). இந்த தளத்தில் உறுப்பினராக உள்ள நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் நிர்வாகியாகஅதிகாரியாக,பணியாளராகமுதலாளியாக அல்லது ஆசிரியராகசமூக சேவகராககுடும்ப பெண்ணாகமாணவனாகமாணவியாக இப்படி ஏதோ ஒருவராக இருக்கலாம்.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...