"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

26 November 2010

படைப்பாளனைக் கூறும் பச்சோந்தி


படைப்பாளன் அல்லாஹ்வின் சர்வ வல்லமையை எடுத்துக்காட்டக்கூடியதும் இறை மறுப்பாளர்களான நாஸ்த்திகர்களுக்கு சவால்விடக்கூடியதுமான மற்றுமொரு படைப்புதான் பச்சோந்தி. ஆங்கிலத்தில் Chameleon எனப்படுகின்றது. விஞ்ஞானிகள் இதனை பல்பியினத்தில் ஒரு இனமாக உள்ளடக்குகின்றனர். பச்சோந்திகளின் இயல்பு வாழ்க்கை அற்புதங்கள் நிறைந்து சுவாரஷ்யமிக்கதாயிருக்கும். எம்மைச் சூழ அவை வாழ்ந்தாலும்கூட அவற்றை நாம் அவதானக்கண்கொண்டு பார்க்காமையால் அவ்வற்புதங்களும் அவற்றில் சொரிந்திருக்கும் அத்தாட்சிகளும் எமக்குப் புலனுட்படுவதில்லை.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

படைப்பாளன் அல்லாஹ்வின் சர்வ வல்லமையை எடுத்துக்காட்டக்கூடியதும் இறை மறுப்பாளர்களான நாஸ்த்திகர்களுக்கு சவால்விடக்கூடியதுமான மற்றுமொரு படைப்புதான் பச்சோந்தி. ஆங்கிலத்தில் Chameleon எனப்படுகின்றது. விஞ்ஞானிகள் இதனை பல்பியினத்தில் ஒரு இனமாக உள்ளடக்குகின்றனர். பச்சோந்திகளின் இயல்பு வாழ்க்கை அற்புதங்கள் நிறைந்து சுவாரஷ்யமிக்கதாயிருக்கும். எம்மைச் சூழ அவை வாழ்ந்தாலும்கூட அவற்றை நாம் அவதானக்கண்கொண்டு பார்க்காமையால் அவ்வற்புதங்களும் அவற்றில் சொரிந்திருக்கும் அத்தாட்சிகளும் எமக்குப் புலனுட்படுவதில்லை.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

3 comments:

afras said...

whole ur articls r very nioce, & ur page also. but these comment page should be in English to read easy.
ur br AFRAS

Anonymous said...

fathima...........
atputhamana allahvin padaippai parthu mei silirthathu.......
intha articlai fullaha vasikka mudiyama irukkuthe???????????

Aalif Ali said...

தற்போது இக் ஆக்கத்தை முழுமையாகப் பார்க்க முடியும்
நடைபெற்ற தவறுக்கு மன்னிக்கவும்

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...