"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

26 November 2014

கடல் சிலந்தி ஒக்டோபஸ்


கடல் சிலந்தி எனப்படும் ஆக்டோபஸ் உயிரினத்தின் அற்புத நுண்ணறிவைப் பாருங்கள். அவற்றை அடைத்து வைத்தாலும் மூடியைத் திறந்து கொண்டு தப்பித்துவிடும் ஆற்றல் பெற்றன. மட்டுமல்ல சிறியதொரு துவாரத்தினூடாக தமது பெரிய உடலையும் சுருங்கச் செய்து நுழைந்து சென்று விடும். வீடியோக்களைப் பாருங்கள். கட்டுரையை வாசியுங்கள் கடல் சிலந்தி ஒக்டோபஸ்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

கடல் சிலந்தி எனப்படும் ஆக்டோபஸ் உயிரினத்தின் அற்புத நுண்ணறிவைப் பாருங்கள். அவற்றை அடைத்து வைத்தாலும் மூடியைத் திறந்து கொண்டு தப்பித்துவிடும் ஆற்றல் பெற்றன. மட்டுமல்ல சிறியதொரு துவாரத்தினூடாக தமது பெரிய உடலையும் சுருங்கச் செய்து நுழைந்து சென்று விடும். வீடியோக்களைப் பாருங்கள். கட்டுரையை வாசியுங்கள் கடல் சிலந்தி ஒக்டோபஸ்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...