"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

05 April 2012

முட்டை வந்ததா முதலில் கோழி வந்ததா?


“முட்டை வந்ததா முதலில் கோழி வந்ததா?” என்ற கேள்விக்கான விடையைப் பின்பு விவாதிப்போம். முதலில் முட்டையிலிருந்து எவ்வாறு கோழி வருகின்றது என்பதை விளக்கப்படங்களுடன் பார்ப்போம்.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

“முட்டை வந்ததா முதலில் கோழி வந்ததா?” என்ற கேள்விக்கான விடையைப் பின்பு விவாதிப்போம். முதலில் முட்டையிலிருந்து எவ்வாறு கோழி வருகின்றது என்பதை விளக்கப்படங்களுடன் பார்ப்போம்.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...