"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

25 January 2012

A BUILDING IN CHINA LYING ON THE GROUND

Don't you feel better now that these are the folks that 
manufacture nearly EVERYTHING we buy and use today?
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)
Don't you feel better now that these are the folks that 
manufacture nearly EVERYTHING we buy and use today?
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

1 comments:

திண்டுக்கல் தனபாலன் said...

ஐயோ! சாமி! என்ன ஆச்சி?

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...