"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

09 November 2011

“ஸ்கைப்”ஐ பில்கேட்ஸ் வாங்கிவிட்டார்


2003 ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டு உலகம் முழுதும் 630 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பயனர்களைக் கொண்டுள்ள ஸ்கைப் நிறுவனத்தை மைக்ரோசொப்ட் நிறுவனம் விலைகொடுத்து வாங்கியுள்ளது. இணைய தொலைத் தொடர்பு சேவைகளாக தொலைபேசி சேவைகள், வீடியோ செட்டிங், கன்பரன்ஸ் கோல் போன்ற சேவைகளை ஸ்கைப் வழங்கி வருகின்றது.


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

2003 ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டு உலகம் முழுதும் 630 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பயனர்களைக் கொண்டுள்ள ஸ்கைப் நிறுவனத்தை மைக்ரோசொப்ட் நிறுவனம் விலைகொடுத்து வாங்கியுள்ளது. இணைய தொலைத் தொடர்பு சேவைகளாக தொலைபேசி சேவைகள், வீடியோ செட்டிங், கன்பரன்ஸ் கோல் போன்ற சேவைகளை ஸ்கைப் வழங்கி வருகின்றது.


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...