"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

31 July 2014

உலகை ஆளும் ஒரு குட்டி நாடு எதுதெரியுமா?

அது  ஒரு  குட்டி நாடு மொத்தமே ஒன்றரை கோடி தான் மக்கள் தொகை ஆனால் உலகத்தையே அவர்கள் தான் மறைமுகமாக ஆள்கிறார்கள் எப்படி ? காரணங்கள் பல உண்டு. திருமணம் செய்வதென்றால் அவர்கள் ஏதாவது ஒரு துறையில் Doctorate பட்டம் வாங்கி இருக்க வேண்டுமாம். உலகத்தில் உள்ள  பெரும்பாலான  சிறுவர் கார்ட்டூன் படங்களை தயாரிப்பது அவர்கள் தான் . ஆனால்  அந்த நாட்டின் குழந்தைகள்  காட்ருன்  பார்ப்பது தடை  செய்ய பட்டுள்ளது.
முகநூலிலிருந்து. 
அது  ஒரு  குட்டி நாடு மொத்தமே ஒன்றரை கோடி தான் மக்கள் தொகை ஆனால் உலகத்தையே அவர்கள் தான் மறைமுகமாக ஆள்கிறார்கள் எப்படி ? காரணங்கள் பல உண்டு. திருமணம் செய்வதென்றால் அவர்கள் ஏதாவது ஒரு துறையில் Doctorate பட்டம் வாங்கி இருக்க வேண்டுமாம். உலகத்தில் உள்ள  பெரும்பாலான  சிறுவர் கார்ட்டூன் படங்களை தயாரிப்பது அவர்கள் தான் . ஆனால்  அந்த நாட்டின் குழந்தைகள்  காட்ருன்  பார்ப்பது தடை  செய்ய பட்டுள்ளது.
முகநூலிலிருந்து. 

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...