"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

20 July 2012

ஈத்தம் பழச் சந்தை - சவுதி அரேபியா

புனித ரமழான் மாதம் வந்துவிட்டது. எம்மை முத்தகீன்களாக மாற்றிக்கொள்வதற்கான காலம் வந்துவிட்டது. வானம் பூமியளவு விசாலமான இறை மக்பிரத்தையும் சுவனத்தையும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக எம்மை நாம் தயார் செய்துகொள்வோம். முத்தகீன்களாக மாற்றிக்கொள்வோம். எம்மை நாம் மாற்றிக்கொள்ளாதவரை இறைவனும் எம்மை மாற்றப்போவதில்லை.  ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)
புனித ரமழான் மாதம் வந்துவிட்டது. எம்மை முத்தகீன்களாக மாற்றிக்கொள்வதற்கான காலம் வந்துவிட்டது. வானம் பூமியளவு விசாலமான இறை மக்பிரத்தையும் சுவனத்தையும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக எம்மை நாம் தயார் செய்துகொள்வோம். முத்தகீன்களாக மாற்றிக்கொள்வோம். எம்மை நாம் மாற்றிக்கொள்ளாதவரை இறைவனும் எம்மை மாற்றப்போவதில்லை.  ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...