"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

23 July 2012

BA பரீட்சை, விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன


2012 டிசம்பர் மாதத்தில் நடைபெறவிருக்கும் வெளிவாரி கலைப்பொதுப் பட்டதாரிப் பரீட்சைக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன. அனுமதிப்படிவங்கள் தொடர் தொலைக்கல்வி நிலையத்திலிருந்து ஜுலை 26 முதல் ஓகஸ்ட் 15 ம் திகதிவரை இலவசமாகப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். விண்ணப்பங்களை www.pdn.ac.lk/cdce என்ற இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கிக்கொள்ள முடியும். விண்ணப்பங்கள் 2012 ஓகஸ்ட் 22ம் திகதி வரையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். மேதிக தகவல்களுக்கு 2012-ஜுலை 22ம் திகதி தினகரந் வாரமஞ்சரிப் பத்திரிகையைப் பார்க்கவும்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

2012 டிசம்பர் மாதத்தில் நடைபெறவிருக்கும் வெளிவாரி கலைப்பொதுப் பட்டதாரிப் பரீட்சைக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன. அனுமதிப்படிவங்கள் தொடர் தொலைக்கல்வி நிலையத்திலிருந்து ஜுலை 26 முதல் ஓகஸ்ட் 15 ம் திகதிவரை இலவசமாகப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். விண்ணப்பங்களை www.pdn.ac.lk/cdce என்ற இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கிக்கொள்ள முடியும். விண்ணப்பங்கள் 2012 ஓகஸ்ட் 22ம் திகதி வரையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். மேதிக தகவல்களுக்கு 2012-ஜுலை 22ம் திகதி தினகரந் வாரமஞ்சரிப் பத்திரிகையைப் பார்க்கவும்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...