"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

19 January 2012

யாகூ நிறுவன இஸ்தாபகர் பதவி விலகினார்.


1995ம் ஆண்டு இஸ்தாபிக்கப்பட்ட யாகூ நிறுவனத்தின் இஸ்தாபகத் தலைவர்களுள் ஒருவரான ஜொ்ரி யாங் பேஜ் நேற்று முன்தினம் (17/ 01/ 2012) நிறுவனத்தின் இயக்குனர் குழுவில் இருந்தும், பிற பதவிகளில் இருந்தும் விலகிக்கொண்டுள்ளார். ஆரம்பத்தில் நல்ல நிலையில் சென்று கொண்டிருந்த இந்த நிறுவனம் கூகுளின் அசுர வளர்ச்சியால் பின்னோக்கி சரியத்துவங்கியது.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

1995ம் ஆண்டு இஸ்தாபிக்கப்பட்ட யாகூ நிறுவனத்தின் இஸ்தாபகத் தலைவர்களுள் ஒருவரான ஜொ்ரி யாங் பேஜ் நேற்று முன்தினம் (17/ 01/ 2012) நிறுவனத்தின் இயக்குனர் குழுவில் இருந்தும், பிற பதவிகளில் இருந்தும் விலகிக்கொண்டுள்ளார். ஆரம்பத்தில் நல்ல நிலையில் சென்று கொண்டிருந்த இந்த நிறுவனம் கூகுளின் அசுர வளர்ச்சியால் பின்னோக்கி சரியத்துவங்கியது.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...