"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

20 October 2011

கடாபி கொலை.


அஹ்மத் அல் ஷெய்பானி என்ற 18 வயது இளைஞனால் லிபியாவின் ஜனாதிபதி முஅம்மா் அல்கடாபி கொலைசெய்யப்பட்டுள்ளதாக அல்ஜஸீரா செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

அஹ்மத் அல் ஷெய்பானி என்ற 18 வயது இளைஞனால் லிபியாவின் ஜனாதிபதி முஅம்மா் அல்கடாபி கொலைசெய்யப்பட்டுள்ளதாக அல்ஜஸீரா செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...