"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

15 August 2011

பாம்பின் உணவு எப்படி செரிவடைகிறது?

டானிஷ் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு அற்புதமான ஆராய்சியை மேற்கொண்டனர்.


rat_inside_python_01.jpg


அதன் படி பைதான் என்கின்ற பாம்பின் செரிமானம் எப்படி வேலை செய்கிறது என்பதை ஸ்கேன் மூலம் படம் பிடித்துள்ளனர். உள்ளிருப்பது ஒரு எலி.


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...