"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

18 May 2012

வெள்ளம் வரும் முன் அணை கட்டுவோம்


வெள்ளம் வரும் முன்புதான் அணை கட்டவேண்டும். இவர்களைப் பாருங்கள் வெள்ளத்திலிருந்து தம்மைப் பாதுகாத்துக்கொள்வதற்காக எவ்வகையான தொழில்நுட்பங்களையெல்லாம் பயன்படுத்துகின்றார்கள் என்று.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

வெள்ளம் வரும் முன்புதான் அணை கட்டவேண்டும். இவர்களைப் பாருங்கள் வெள்ளத்திலிருந்து தம்மைப் பாதுகாத்துக்கொள்வதற்காக எவ்வகையான தொழில்நுட்பங்களையெல்லாம் பயன்படுத்துகின்றார்கள் என்று.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

1 comments:

திண்டுக்கல் தனபாலன் said...

உங்கள் ulavu பட்டை எழவு பட்டை ஆகி விட்டது போல ! உங்கள் தளம் லோட் ஆக 10 நிமிடம் ஆகிறது ! கவனிக்கவும் ! பகிர்வுக்கு நன்றி !

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...