"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

04 March 2015

Bullfight விளையாட்டுக்களின் கொடூரம்


மிகப் பெரிய மைதானம் ஒன்றில் ரசிகர்கள் நிறைந்திருக்க சிவப்பு நிற பிடவைகளைக் கையில் ஏந்திய வண்ணம் பலர் சேர்ந்து மூர்க்கத்தனமான ஒரு எருதை மடக்கும் Bullfight விளையாட்டுக்களை நீங்கள் தொலைக்காட்சிகளில் பார்த்திருப்பீர்கள். உண்மையில் இது வெறும் விளையாட்டல்ல. இதன் பிண்ணனியில்... (வீடியோ இணைக்கப்பட்டுள்ளது)
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

மிகப் பெரிய மைதானம் ஒன்றில் ரசிகர்கள் நிறைந்திருக்க சிவப்பு நிற பிடவைகளைக் கையில் ஏந்திய வண்ணம் பலர் சேர்ந்து மூர்க்கத்தனமான ஒரு எருதை மடக்கும் Bullfight விளையாட்டுக்களை நீங்கள் தொலைக்காட்சிகளில் பார்த்திருப்பீர்கள். உண்மையில் இது வெறும் விளையாட்டல்ல. இதன் பிண்ணனியில்... (வீடியோ இணைக்கப்பட்டுள்ளது)
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...