"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

06 August 2012

ரமழானில் உலகளாவிய முஸ்லிம் உம்மத்

Thai Muslim women pray in a mosque in the southern province of Pattani, Thailand on July 23. (Surapan Boonthanom/Reuters)
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)
Thai Muslim women pray in a mosque in the southern province of Pattani, Thailand on July 23. (Surapan Boonthanom/Reuters)
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...